GO UP
Image Alt

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies Bałkańskiego Sklepu

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.balkanyrudej.pl

Administratorem strony jest Aleksandra Zagórska-Chabros, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Balkany Rudej Aleksandra Zagórska-Chabros, Cyprysowa 10, 05-092 Kiełpin, NIP 1251489884.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Aleksandra Zagórska-Chabros, administrator sklepu internetowego.
  2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem balkanskisklep.pl.
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
§ 2 Dane osobowe

1. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, a dokładniej realizacji zamówienia składanego za pomocą sklepu internetowego. 

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

3.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz -> Polityka Plików Cookies).

c) zapis użytkownika do newslettera (patrz -> Polityka prywatności newslettera)

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów, przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie podejmuje odpowiednie kroki, które mają zapobiec ich wyciekowi. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane przechowywane są przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji usługi, a także wynikający z przepisów prawa.

6. Osobie, która raz wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie portale działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez balkanskisklep.pl.  Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki zawsze można skontaktować się z Administratorem. 

Polityka Plików Cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Polityka prywatności newslettera

Gromadzenie i wykorzystanie danych

1. Otrzymywanie elektronicznego newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie głównej Bałkańskiego Sklepu.
2. Podając swój adres email na stronie www.balkanskisklep.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej, przez Bałkański Sklep będący administratorem danych.
3. Pozyskiwane dane wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji.
4. Bałkański Sklep dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6. Adresy email będą przechowywane w bazie kontaktów Mailchimp oraz gmail.
7. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
8. Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący nieodzownym elementem każdego Newslettera Bałkańskiego Sklepu.

Prawa Użytkownika

9. Osoba, której dane dotyczą, ma:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
– prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
10. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected].
11. Newsletter ten ma charakter promocyjny, oraz informacyjny.
12. Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. W celu ochrony danych strona posiada certyfikat SSL (https).